| OBM – Organization Behavior Management

OBM is dé praktische evidence-based leiderschapsmethode waar mee u uw team optimaal laat presteren en motiveert gebaseerd op positief coachend leiderschap.                              

OBM is een praktische performance management methode voor leiders. Ze leren gedrag te selecteren, te meten, te ontwikkelen en leren een positieve leiderschapsstijl waardoor medewerkers echt in beweging komen.
Na een voorbereiding van doorgaans 6 weken zijn de eerste veranderingen vaak al binnen enkele weken zichtbaar en aantoonbaar.
De 3 belangrijkste onderdelen van de aanpak zijn meten, feedback en positieve bekrachtiging. Alle 3 de elementen hebben hun nut op zichzelf. Door ze systematisch en in de juiste volgorde toe te passen ontstaat de OBM Performance Management aanpak.
Nieuwsgierig? Kijk welke resultaten klanten bereikt hebben met OBM

| OBM is een verbeteraanpak

OBM is een praktische positieve leiderschapsstijl waardoor medewerkers vanuit zichzelf bereid zijn een stapje extra te denken, te durven en te doen.

Met behulp van OBM hebben leiders een stap voor stap aanpak waarmee medewerkers aantoonbaar meer initiatief, meer verantwoordelijkheid en meer eigenaarschap nemen. Niet omdat het moet maar omdat ze het zélf willen.

De belangrijkste beweging die leidinggevenden maken met OBM is “naar de vloer te gaan”. Go to Gemba. Leren en verbeteren stimuleren “daar waar het gebeurt”. OBM wordt vaak gecombineerd met Lean om de gedragsverandering ook te borgen en te verduurzamen.

Nieuwsgierig? Kijk welke resultaten klanten bereikt hebben met OBM

| De Aanpak

Het leren toepassen van OBM en het boeken van de gewenste resultaten neemt doorgaans 3 tot 6 maanden in beslag. Gedrag beïnvloeden leren leidinggevenden aan de hand van een praktisch en overzichtelijk stappenplan.

Een OBM-traject start met het formuleren van een Business case. Vervolgens wordt gewenste gedraging geselecteerd en wordt gedrag meetbaar gemaakt.

Er wordt daarna een 0-meting uitgevoerd om het huidig niveau van de geselecteerde gedragingen vast te stellen. Deze uitkomsten worden met de betreffende teams gedeeld in Feedback-sessies. Hierin bepalen medewerkers samen met hun leidinggevende welke (sub)doelen ze willen stellen.

Vervolgens gaat het traject een cyclisch proces in (zie schema). In dit cyclisch proces leren leidinggevenden haalbare en motiverende subdoelen te stellen, gedrag positief te bekrachtigen, meetresultaten motiverend terug te koppelen, constructief bij te sturen, korte gesprekken op de vloer te voeren (om gedrag te stimuleren).

In essentie leren leidinggevenden een positieve leiderschapsstijl toe te passen en te ontwikkelen en ervaren en meten ze het effect hiervan op hun medewerkers.

OBM Training Protocol

| Casussen

Zomaar een greep uit onze casussen. Hoe rendeert uw investering. Hoe leidt Behavior tot Business.

SALES IN LOGISTIEK

Verhoging aantal correcte offertes

Business: verhoging van correcte zeevracht offertes van 70% naar ca 92%.

Behavior: offerte goed afstemmen op de vraag en eisen van klanten in combinatie met zeevrachtcriteria en condities.

Team: 1 manager, 4 teamleiders en ca. 8 medewerkers per team. Offertes maken was saai werk maar is nu leuk, doet er echt toe én werd gewaardeerd!

ICT

Verhogen output van sprints

Business: output van sprints verhoogd van 65% naar ruim 90%

Behavior: procedure van stand-ups (dagelijks teambespreking middels vier vragen) nieuw leven inblazen. Bekrachtigen van vragen stellen, en beantwoorden hielp om sprints weer effectief te maken.

Team: 1 manager, 5 ICT leden, ‘lastige’ vragen werden nu als lerend en behulpzaam ervaren, teamgevoel werd positiever en sterker!

CERTIFICERING FOOD

Verhogen effectiviteit planning inspecties

Business: Inspecties inplannen conform de juiste prioriteit rekening houdend met condities bij de klant.

Behavior: Planners stopten met eigen werkwijze en plannen nu conform de juiste prioriteit in afstemming met de klant. Dit leidde tot een betere planning,

systeemproblemen werden zichtbaar en stap voor stap opgelost, en de samenwerking tussen planners verbeterde sterk.

| Dennis Siliacus

Changeconsultant & Gedragstrainer & MKB ondernemerscoach (sinds 1999)

Ik begeleid ondernemers in het MKB bij veranderingprocessen voor mens en resultaat.
Ik help leidinggevenden hun leiderschapsstijl effectiever in te leren zetten zodat hun teams beter gaan performen. Daarnaast help ik teams beter samen te werken en te presteren.
Dat doe ik door in de organisatie met mensen te sparren, hen te trainen en coachen, daar te zijn waar de verandering nodig is. Altijd met het resultaat voor ogen in verbinding met de mensen.
Mijn specialismen zijn performance management, personal & professional development,

Bel even

06-175 38 064

Mail even

dsiliacus@empassion.nl

Kom langs

Lokert 15
5632 PK Eindhoven

| Beweging 

Daadwerkelijk veranderen is andere dingen doen of dingen anders doen. Wij helpen organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Door veranderde processen en doelen te vertalen naar gewenst gedrag. Door organisaties te helpen zien waar de schoen wringt als het gaat om gedragsverandering. Door leidinggevenden te ontwikkelen in hun peoplemanagement-skills. Door begeleiding, training en coaching. Door begeleiding, training en coaching veelal op uw werkplek

| Leren door Trail & Error

Leren gaat via de weg van trial and error. Wanneer zaken niet volgens plan lopen dan is dat informatie, niet meer en niet minder. Succesvolle organisaties zijn nieuwsgierig naar wat er aan de hand is in plaats van denken in goed of fout. Het gaat niet om lukken of mislukken, het gaat juist om waardering voor zowel het proces als het resultaat. En dat is nooit af.

Dat is levenslang leren, een belangrijk uitgangspunt wanneer wij organisaties begeleiden, adviseren en ondersteunen.